Vi sætter pris på at du tager dig tid til at læse vores

vilkår og betingelser igennem 😊

 1. Kunden

  1. Kunden defineres som kunstneren og/eller galleriejeren, der er er tilmeldt artOmonde.

  2. Vilkår og betingelser træder i kraft så snart login er sendt til kunden.

 2. Login​

  1. Kunden vil modtage login til sin profil på artOmonde indenfor 24 timer eller førstkommende hverdag. Modtages login ikke indenfor dette tidsrum er det muligt at annullere købet.​

 3. Ejerskab

  1. Kunden betaler et løbende abonnement for at bruge app'en og det bagvedliggende system. 

  2. artOmonde ejer alle rettigheder til app'en og det bagvedliggende system.

 4. Priser og betaling

  1. Alle priser er inkl. moms (25%)

  2. Betaling foregår via Paypal, med mindre andet aftales med artOmonde.

  3. Ved eventuelle prisændringer løber licensaftalen fortsat til betalte pris, indtil perioden udløber. 

  4. Efter den første gratis måned følger 6 eller 12 måneders abonnementet automatisk. Abonnement kan afmeldes, eller ændres til et andet abonnement, inden den gratis måneds udløb. 

 5. Abonnement

  1. Abonnementet kan opsiges fra dag til dag. Penge, der allerede er indbetalt for abonnementperioden returneres dog ikke.

  2. Det er til hver en tid muligt at ændre abonnementet. Penge, der allerede er indbetalt for et dyrere abonnement, end den der ændres til, vil dog ikke blive refunderet.

  3. artOmonde forbeholder sig ret til, til enhver tid at kunne ændre i indhold og pris på abonnementsaftaler og oprettelsesgebyr.

 6. Opsigelse af abonnement

  1. Det er til enhver tid muligt for kunden at opsige sit abonnement

  2. Betaling bliver ikke refunderet hvis kunden opsiger sit abonnement før end periodens ophør.

 7. Ansvar

  1. Kunden har ansvaret for at alt indhold i egen profil er korrekt angivet

  2. Hvis artOmonde finder ud af at kundens profil ikke er opdateret forbeholder artOmonde sig retten til på ethvert givent tidspunkt at opsige abonnementsaftalen, uden at pengene refunderes.

 8. Mislighold

  1. Udstilling af 3. parts værker er ikke tilladt. Opdages dette vil kunden blive opkrævet dobbelt betaling for hele den aftalte abonnementsperiode.

  2. Ved mislighold kan artOmonde til enhver tid opsige aftalen med kunden.

 9. Gældende lov og værneting

  1. I enhver konflikt mellem artOmonde og kunden gælder dansk lov og værneting.

 ​

VILKÅR OG BETINGELSER

© 2018 by artOmonde Proudly created with Wix.com