VILKÅR OG BETINGELSER

Vi sætter pris på at du tager dig tid til at læse vores

vilkår og betingelser igennem 😊

 1. Kunden

  1. Kunden defineres som den person/virksomhed, der er tilmeldt ArtOmonde.

  2. Vilkår og betingelser træder i kraft så snart login er sendt til kunden.

 2. Login​

  1. Kunden vil modtage login til sin profil på ArtOmonde.

 3. Ejerskab

  1. Kunden betaler et engangsbeløb for at bruge app'en og det bagvedliggende system. 

  2. artOmonde ejer alle rettigheder til app'en og det bagvedliggende system.

 4. Priser og betaling

  1. Der betales et engangsbeløb i administrationsomkostninger. Prisen er eksl. moms (25%)

  2. Betaling foregår ved fremsendt faktura til betaling inden 8 dage, med mindre andet aftales med ArtOmonde.

  3. Beløbet betales returneres ikke.

  4. Det er til hver tid muligt for ArtOmonde at ændre priserne. Herunder at opkræve løbende abonnement. Kunden vil i god tid få dette at vide og vil skulle tilmelde sig aktivt til en abonnementsperiode.

 5. Ansvar

  1. Kunden har ansvaret for at alt indhold i egen profil er korrekt angivet

  2. Hvis ArtOmonde finder ud af at kundens profil ikke er opdateret forbeholder ArtOmonde sig retten til på ethvert givent tidspunkt at opsige aftalen.

 6. Mislighold

  1. For kunstnere gælder at udstilling af 3. parts værker ikke er tilladt. Opdages dette vil kunden skulle betale administrationsgebyrer svarende til det antal kunstnere, der udstilles for ud over kunden selv.

  2. Ved mislighold kan ArtOmonde til enhver tid opsige aftalen med kunden.

 7. Gældende lov og værneting

  1. I enhver konflikt mellem ArtOmonde og kunden gælder dansk lov og værneting.

 ​

unnamed.png
Download_on_the_App_Store_Badge_DK_blk_1