VILKÅR OG BETINGELSER

Vi sætter pris på at du tager dig tid til at læse vores 

vilkår og betingelser igennem 😊

 1. Vilkår og betingelser træder i kraft så snart login er sendt til profilejeren.

 2. Bruger

  1. Brugeren defineres som den, der downloader appen men ikke har egne ting på ArtOmonde appen.

 3. Profilejer

  1. Profilejeren defineres som den person hvis mailadresse er tilknyttet en galleri-, kunstner-, indretnings- eller de små kunstnere profil på ArtOmonde appen. 

 4. Profiler

  1. Galleriprofil

   1. Galleriprofiler er for galleriejere og professionelle kunstnere med bred udstillingserfaring. Se. Pkt.8.7.

  2. ​Kunstnerprofil

   1. Kunstnerprofilen er for kunstnere uden bred udstillingserfaring. Se pkt.8.7.

  3. Indretningsprofil

   1. Indretningsprofilen er primært tiltænkt afprøvning af egne ting, men kan også bruges til 3.parts ting. Dvs. ting fundet i butikker, i magasiner, hjemme hos andre eller tilsvarende. Se pkt. 8.2 og 8.3. Indretingsprofilen er åben, dvs. alle kan se og prøve de ting, der er uploadet i profilen. Se pkt. 8.6. 

  4. De små kunstnere profil

   1. De små kunstnere er udelukkende tiltænkt børns værker, men skal oprettes af en person, der er over 18 år. Se pkt. 8.5. Profilen er åben, dvs. alle kan se og prøve de ting, der er uploadet i profilen. Se pkt. 6.1.1. vedr. data samt 8.4 og 8.6. vedr. ansvar.

 5. Ejerskab

  1. Profilejere har intet ejerskab til systemet, men ejer alle uploadede billeder og personlige data 100%.

  2. ArtOmonde har 100% ejerskab til ArtOmonde Appen og hele det bagvedliggende system.

 6. Data

  1. ArtOmonde kan benytte alt uploadet data på ArtOmonde appen såfremt formålet er at reklamere for appen. Det være sig i form af billeder, film eller screenshots af appen, hvor profilejerens indhold vises.

   1. De små kunstneres profiler er undtaget pkt. 6.1. ArtOmonde vil IKKE bruge deres data til nogen form for synliggørelse af appen, med mindre profilejeren har godkendt dette.

 7. Priser og betaling

  1. Det koster ikke noget at være bruger eller have en profil på appen.

  2. Det er til hver tid muligt for ArtOmonde at ændre priserne. Profilejer vil i god tid få dette at vide og vil selv skulle tilmelde sig aktivt.

 8. Ansvar

  1. Profilejeren har ansvaret for alt indhold på egen profil og skal selv sikre, at det er korrekt angivet

  2. Det er profilejers ansvar at underrette en 3. part, hvis han/hun uploader billeder af andet end hvad profilejeren selv ejer.

  3. ArtOmonde står ikke til ansvar for eventuelle konflikter, der kan opstå på tværs af profilejere og 3.parts ejere.

  4. ArtOmonde står ikke til ansvar for hvilke billeder eller data, der bliver uploadet på De små kunstneres profiler. Ej heller hvor de bliver postet og videredelt. Se også pkt. 6.1.1.

  5. Det er ikke ArtOmondes ansvar at den person, der opretter en De små kunstnere profil, er over 18 år. 

  6. Alle profiler er åbne. ArtOmonde har ikke anvar for om andre benytter den pågældende profils indhold og hvad de bruger den til.

  7. ArtOmonde kuraterer ikke. Det er derfor kunstneren selv, der står til ansvar for at blive oprettet i den rette kategori.

 9. Mislighold

  1. Hvis en profilejer fortsat viser 3.parts ting i sin profil, på trods af konflikt mellem profilejer og 3.part, vil ArtOmonde straks opsige aftalen med profilejer. 

  2. Ved mislighold kan ArtOmonde til enhver tid opsige aftalen med profilejeren.

 10. Gældende lov og værneting

  1. I enhver konflikt mellem ArtOmonde og profilejer, bruger eller 3.parts person/virksomhed gælder dansk lov og værneting.

unnamed.png
Download_on_the_App_Store_Badge_DK_blk_1